Ar ko mēs nodarbojamies

 

Nestandarta video risinājumi

TV raidījumu video noformējumi un dizains

TV kanāla video identitātes izgatavošana

TV reklāma

Radio reklāma

3D vizualizācija

3D animācija

2D animācija

GIF animācija

Logo izstrāde

Grafiskais dizains

Pasākumu/raidījumu/projektu filmēšana

Datu nesēju pārrakstīšana

Subtitrēšana

 

REKVIZĪTI

 

SIA "TVreklāma.lv"

Reģ. Nr 40103439735

Konts: LV85HABA0551031164684

Rīga, Marijas iela 1A-25,

LV-1050

 

CENAS

 

10 sekunžu animācija = 150-200€ + micro pvn 15%

Nestandarta risinājumiem cenas "runājamas"

 

KONTAKTI

 

Tālrunis: 29856585

rihards.seso@gmail.com

What we're doing

 

Original and unique video solutions

TV broadcast video designs

TV Channel Idents

TV commercials

Radio commercials

3D visualization

3D animation

2D animation

Design of logo and branding

Graphic design

Filming of events/shows/projects

Overwriting of data carriers

 

Company details

 

"TVreklāma.lv" Ltd.

Company reg. no. 40103439735

Bank account: LV85HABA0551031164684

Latvija, Riga, Marijas street 1A-25,

LV-1050

 

Prices

 

10 second animation = 200€ + micro pvn 15%

Cost of non-standard solutions negotiable

 

Contacts

 

Telephone: +371 29856585

rihards.seso@gmail.com